Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Алтан булаг суманд баригдсан 75хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтанд оруулж. Улсын комисс,ажиллаж.
Захиалагч: Төв, аймгийн Барилга захиалагч, орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ,
Гүйцэтгэгч: Халзан хайрхан ХХК
Зургийг зохиогч: Ач тоором ХХК